Return to PERDA EDUCATION ACHIEVEMENT AWARD

Perda Members’ Children Education Achievement Award 2015(PANASONIC)

Perda Members’ Children Education Achievement Award 2015

DSC01799 (640x426) (2)DSC01629 (640x426) DSC01630 (640x426) DSC01637 (640x426) DSC01638 (640x426) DSC01639 (640x426) DSC01641 (640x426) DSC01654 (640x426) DSC01655 (640x426) DSC01658 (640x426) DSC01676 (640x426)DSC01658 (640x426) DSC01689 (640x426) DSC01697 (640x426) DSC01718 (640x426) DSC01740 (640x426) DSC01747 (640x426) DSC01752 (640x426) DSC01757 (640x426) DSC01775 (640x426)Organising Committees : Hing Wah Ang & Chen Yoon Keong

Honarary President for 2015 Education Awards Presenter : Panasonic Malaysia Sdn Bhd

MR.CHENG CHEE CHUNG – MANAGING DIRECTOR

Venue : Perda Main Hall – Perak Electrical & Radio Dealers’ Association

Date : 31st.of May 2015 (Sunday)

Time : 11.00 am

Closing Date : 16/4/2015

1. Chen Yoon Keong – 0125102266 2. Hing Wah Ang – 012-5033862 3. Chin Chee Ming – 016-5565571

2015年度第31届霹雳家电商公会会员子女奖励金
PERDA EDUCATION ACHIEVEMENT AWARD 2015
成功获得奖励金如;
小学组
PRIMARY SCHOOL RM80.00
1 CHIN XUAN THONG 甄宣彤 时志电器贸易有限公司 SEE CHEE ELECTRICAL & TRD SDN BHD 一年级
2 HING JOE TEE 王祖儿 安发电器公司 ONG FATT ELECTRONIC & ELECTRICAL 一年级
3 VIANNA FOO WIN SUEN 胡咏璇 合亿电器贸易公司 SYKT PERNIAGAAN LETRIK HUP YEK 一年级
4 WONG JAN TAO 黄展涛 黄氏兄弟(怡保)有限公司 WBC ELECTRICAL (IPH) SDN BHD 二年级
5 TAN ZI XIN 陈芷欣 TOPS ELECTRICAL TRD 三年级
6 LEE XIN HUEY 李欣慧 祥发电子公司 SYARIKAT SIANG HUAT 三年级
7 TOH TECK KEAN 涂德健 斯美电器销售及服务 SIMEE ELECTRIC SALES & SERVICE 三年级
8 CHIN XUAN NAN 甄宣岗 时志电器贸易有限公司 SEE CHEE ELECTRICAL & TRD SDN BHD 四年级
9 CHARLENE CHIN JO EE 甄祖誼 时志电器贸易有限公司 SEE CHEE ELECTRICAL & TRD SDN BHD 四年级
10 JESSIE CHAN JIE LING 陈洁琳 SSE ELECTRONICS SDN BHD 五年级
11 WONG QIAN JIE 黄倩捷 黄氏兄弟(怡保)有限公司 WBC ELECTRICAL (IPH) SDN BHD 五年级
12 LEE FOO PING 李富平 祥发电子公司 SYARIKAT SIANG HUAT 五年级
13 AGNES TOH TZE HAN 涂紫菡 斯美电器销售及服务 SIMEE ELECTRIC SALES & SERVICE UPSR
14 CHAN SIN WAI 陈晓慰 每日冷气雪柜贸易 MAI-NICHI AIR-CON REF TRD UPSR
15 CHIN XUAN QING 甄宣睛 时志电器贸易有限公司 SEE CHEE ELECTRICAL & TRD SDN BHD UPSR
16 VELYCIA FOO WIN XUAN 胡咏萱 合亿电器贸易公司 SYKT PERNIAGAAN LETRIK HUP YEK UPSR
17 CHEAH BOA JEE 谢宝錡 HOONG YUEAN ELECTRONIC SALES & SERV UPSR
18 CHEN LI XIN 陈力昕 美亚电子有限公司 MEYEAR ELECTRONICS SDN BHD UPSR
19 CHARMAINE CHIN LE EE 甄乐頣 时志电器贸易有限公司 SEE CHEE ELECTRICAL & TRD SDN BHD UPSR
中学组
SECONDARY SCHOOL RM100.00
1 HING DI SEN 王迪森 安发电器公司 ONG FATT ELECTRONIC & ELECTRICAL 初中一
2 LOH CHUAN KIT 卢傅杰 嘉和无线电服务 Kah Woh TV & Radio Service 初中一
3 CHAN EE SAM 陈誼芯 利昇冷气贸易 LEE SHENG AIR COND 初中二
4 WONG ZI QIN 黄芷睛 合利电器贸易公司 HUP LEE TRD CO. 初中二
5 NG TARNG WING 黄堂荣 德盛兴贸易公司 TECK SEN HIN TRD CO 初中二
6 NG CHUI FEN 吴翠芬 光电子电器服务中心 KONG ELECTRONIC & ELECTRIC SERV CTR 初中二
7 CHAN JIEN SERN 陈臻申 利昇冷气贸易 LEE SHENG AIR COND 初中三
8 HING SZE KEI 王詩卉 安发电器公司 ONG FATT ELECTRONIC & ELECTRICAL 初中三
9 NG YEE SHUAN 黄昱勋 皇星电子 KINGSTAR ENT 初中三
10 TEOH ZHI LUN 張詩隆 TEOH KIM FONG NETWORK SDN BHD 初中四
11 JENNIFER CHEW ZI HUI 周紫慧 文发电子贸易 BOON HUAT ELECTRONIC TRD 高中五
12 NG TARNG JIAN 黄堂健 德盛兴贸易公司 TECK SEN HIN TRD CO 高中五
13 CHAN JIEN RICK 陈臻立 利昇冷气贸易 LEE SHENG AIR COND 高中五
14 FOO JIA QI 胡嘉旂 威力二手电器專店 V LIT 2ND HIFI SHOP 高中五
15 TANG WAN SYUEN 陈婉渲 永南电子销售与服务 WENG NAM ELECTRONIC SALES & SERV 高中五
16 PHAN TZE SUEN 潘芝贤 KEN-WAVE AUDIO SDN BHD STPM
UM
大学 RM150.00
1 AMMY KHOR HUI PING 许慧萍 福顺兴 HOCK SOON HIN UM
2 CHAN CHEE YAN 陈紫欣 每日冷气雪柜贸易 MAI-NICHI AIR-CON REF TRD UM
3 CHONG LIP XIAN 钟笠宣 钟国电子销售与服务 CHOONG KOK ELECTRONIC SALES & SERVICE UM
4 CHOW YONG JUN 邹詠鈞 永昇贸易有限公司 VINSHENG MARKETING SDN BHD UM
5 ENG QING YA 吴晴雅 国伟电器销售及服务 KOK WAI ELECTRICAL SALES & SERVICE UM
6 JOANNE CHAN JIE YING 陈洁莹 SSE ELECTRONICS SDN BHD UM
7 KHOR HUI ZHIE 许慧琦 福顺兴 HOCK SOON HIN UM
8 KHOR KAH SHIONG 許凯雄 福顺兴 HOCK SOON HIN UM
9 NG JING ENN 黄靖恩 皇星电子 KINGSTAR ENT UM
10 NG KOK OMN 吴国安 联发电子贸易公司 LEAN FATT ELECTRCAL TRD CO UM
11 OW WEI LUN 区瑋伦 永强电器电子服务 WENG KEONG ELECTRONIC SERV UM
12 OW WEN JIE 区文杰 永强电器电子服务 WENG KEONG ELECTRONIC SERV UM
13 PHAN TZE PEI 潘芝蓓 KEN-WAVE AUDIO SDN BHD UM
14 SOO KAI LIN 苏愷琳 顺兴电子企业有限公司 SOON HIN ELECTRONIC ENT SDN BHD UM
15 TAN PHOOI TENG 陈佩婷 顺成电器 SOON SENG ELECTRICAL UM

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.perdaperak.org/perda-education-achievement-award/perda-members-children-education-achievement-award-2015panasonic/